Стартира подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Posted on Posted in Uncategorized

На 15 октомври 2016 г. ще бъде отворена за прием подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
През настоящия прием допустими кандидати ще бъдат стопанства, които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8 000 единици. За първи път допустими ще бъдат инвестициите в съоръжения за напояване. Вижте информация тук

One thought on “Стартира подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

  1. Pingback: - BENYO&VA CONSULT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *