Обявен е прием на проекти по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Posted on Posted in Uncategorized

На 04.10.2016 излезе официално Заповед на министъра на земеделието и храните – Десислава Танева – за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, в която е определен периода за прием на „Заявления за подпомагане“ с начална дата 26 октомври 2016г. и крайна дата 07 декември 2016г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *