Проект “Идеи в действие” е факт.

Posted on Posted in Uncategorized

Здравейте приятели,

От 01.09.2018 г. започна реалното изпълнение на проект “Идеи в действие” по Договор №BG05M9OP001-1.023-0004-C001

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Ако попадате в една от посочените групи:

 • жени
 •  зает/а
 •  безработен/тна
 •  до 29 годишна възраст
 •  над 50-годишна възраст
 •  лице с увреждане

можете да подадете заявление за участие в проектните дейности, като изберете сами кои именно да са те:

Дейност 1  Информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество с продължителност 2 месеца-септември и октомври 2018 г.;

Дейност 2  Обучение по предприемачество с продължителност 4 месеца в периода от ноември 2018 г. до края на февруари 2019 г., в което са включени следните обучителни модули:

 1. Вие като предприемач
 2. Бизнес идея
 3. Бизнес пран
 4. Маркетинг
 5. Форми на търговска дейност
 6. Патенти и търговски марки
 7. Финансово планиране
 8. Капитал и видове източници
 9. Персонал
 10. Застраховка
 11. Предприемачество в условията на Европейския съюз
 12. Иновации в предприятието
 13. Подготовка на индивидуален бизнес план
 14. Стартиране на бизнес

Дейност 3  Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа  с продължителност 6 месеца от март до края на август 2018 г.

Заявление може да подадете на адрес: гр. София, ул. Три уши №2, ет.2 от 9:00 до 18:00 часа или да ни се обадите на тел:0886062927, 0889513503

Допълнително ще публикуваме графиците за предстоящите събития в градовете: Благоевград, Перник, Елин пелин.

В град Кюстендил можете да ни намерите на трудовата борса, която ще се състои на 18.09.2018 г. от 11:00 часа в Народно Читалище “Братство 1869”.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *