Цени за езиково обучение на възрастни

Цените за обучение в нашия Център се определят от броя на курсистите /групово или индивидуално/, от начина на провеждане и от конкретното ниво.

За групово обучение цените са:

Английски език

А1 – 100 уч. часа за 220 лв.

А2 – 100 уч. часа за 230 лв.

В1 – 100 уч. часа за 250 лв.

В2 – 100 уч. часа за 260 лв.

С1 – 100 уч. часа за 270 лв.

Немски език

А1 – 100 уч. часа за 240 лв.

А2 – 100 уч. часа за 250 лв.

В1 – 100 уч. часа за 260 лв.

В2 – 100 уч. часа за 260 лв.

С1 – 100 уч. часа за 270 лв.

Френски език

А1 – 100 уч. часа за 240 лв.

А2 – 100 уч. часа за 250 лв.

В1 – 100 уч. часа за 260 лв.

В2 – 100 уч. часа за 260 лв.

С1 – 100 уч. часа за 270 лв.

Италиански език

А1 – 100 уч. часа за 220 лв.

А2 – 100 уч. часа за 230 лв.

В1 – 100 уч. часа за 250 лв.

В2 – 100 уч. часа за 260 лв.

С1 – 100 уч. часа за 270 лв.

Испански език

А1 – 100 уч. часа за 220 лв.

А2 – 100 уч. часа за 230 лв.

В1 – 100 уч. часа за 250 лв.

В2 – 100 уч. часа за 260 лв.

С1 – 100 уч. часа за 270 лв.

Руски език

А1 – 100 уч. часа за 200 лв.

А2 – 100 уч. часа за 200 лв.

В1 – 100 уч. часа за 220 лв.

В2 – 100 уч. часа за 220 лв.

С1 – 100 уч. часа за 230 лв.

Шведски език

А1 – 50 уч. часа за 200 лв.

А2 – 50 уч. часа за 200 лв.

В1 – 60 уч. часа за 220 лв.

В2 – 60 уч. часа за 220 лв.

С1 – 60 уч. часа за 230 лв.

Холандски език

А1 – 50 уч. часа за 200 лв.

А2 – 50 уч. часа за 200 лв.

В1 – 60 уч. часа за 220 лв.

В2 – 60 уч. часа за 220 лв.

С1 – 60 уч. часа за 230 лв.

Фински език

А1 – 50 уч. часа за 200 лв.

А2 – 50 уч. часа за 200 лв.

В1 – 60 уч. часа за 220 лв.

В2 – 60 уч. часа за 220 лв.

С1 – 60 уч. часа за 230 лв.

Японски език

 

Китайски език

 

За индивидуално обучение цените за всички езици са:

А1 – 40 уч. часа за 320 лв.

А2 – 40 уч. часа за 360 лв.

В1 – 40 уч. часа за 380 лв.

В2 – 40 уч. часа за 400 лв.

С1 – 40 уч. часа за 440 лв.

Интензивно обучение по разговорен или бизнес:

Английски  – 40 уч. часа за 440 лв.

Немски  – 40 уч. часа за 450 лв.

Френски  – 40 уч. часа за 450 лв.

Италиански  – 40 уч. часа за 400 лв.

Испански  – 40 уч. часа за 400 лв.

Руски – 40 уч. часа за 360 лв.