Зали и графици за провеждане на дейностите

Проект “Идеи в действие” се провежда на територията на 5 области от Югозападен регион”.

Залите в които се провеждат дейностите са:

гр. София

ул. Три уши №2, ет.2

График за провеждане на Дейност 1

От 14 до 30 септември в делнични дни от 16:00 до 18:00 часа

Телефон за контакт:  0886062927

гр. Елин Пелин

ул. Лесновска №7, партер

График за провеждане на Дейност 1

От 14 до 30 септември в делнични дни от 16:00 до 18:00 часа
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ
ДОГОВОР №BG05М9Ор001-1.023-0004-С01
М. ОКТОМВРИ 2018 Г.
Елин Пелин
1. Групови мотивационни мероприятия:
I. група:
02.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
03.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
04.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
05.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
2. Индивидуални мотивационни сесии:
08.10.2018 г. – 13.10. 2018 г. :
08.10. 2018 г. от 17.00 ч. – 20.00 ч. ;
09.10.2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
10.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
11.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
12.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
13.10 2018 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч.
3. Групово професионално информиране:
I. група:
15.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
16.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
17.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
18.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
4. Групово професионално ориентиране:
I. група:
22.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
23.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
24.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
25.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.

Телефон за контакт:  0893441474

гр. Перник

ул. Търговска №13, ет.2

График за провеждане на Дейност 1

От 14 до 30 септември в делнични дни от 16:00 до 18:00 часа
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ
ДОГОВОР №BG05М9Ор001-1.023-0004-С01
М. ОКТОМВРИ 2018 Г.
Перник
1. Групови мотивационни мероприятия:
I. група:
06.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
08.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
05.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
12.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
2. Индивидуални мотивационни сесии:
08.10.2018 г. – 13.10. 2018 г. :
08.10. 2018 г. от 17.00 ч. – 20.00 ч. ;
09.10.2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
10.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
11.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
12.10 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
13.10 2018 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч.
3. Групово професионално информиране:
I. група:
18.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
19.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
25.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
26.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
4. Групово професионално ориентиране:
I. група:
27.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
29.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.
II. група:
30.10. 2018 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.
31.10.2018 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч.

Телефон за контакт:  0899837569

гр. Кюстендил

ул. Цар Освободител №168, ет.2 над магазини

График за провеждане на Дейност 1

От 14 до 30 септември в делнични дни от 16:00 до 18:00 часа
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ
ДОГОВОР №BG05М9Ор001-1.023-0004-С01
М. ОКТОМВРИ 2018 Г.
КЮСТЕНДИЛ
1. Групови мотивационни мероприятия:
I. група:
22.10. 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
24.10. 2018 г. от 14.30 ч. до 17.30 ч.
II. група:
23.10. 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
25.10. 2018 г. от 14.30 ч. до 17.30 ч.
2. Индивидуални мотивационни сесии:
03.10.2018 г. – 08.10. 2018 г. :
08.10.2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
09.10.2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
10.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
11.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
12.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
15.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
16.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
17.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
18.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
19.10 2018 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.
3. Групово професионално информиране:
I. група:
20.10. 2018 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч.
II. група:
20.10. 2018 г. от 14.00 ч. до 19.00 ч.
4. Групово професионално ориентиране:
I. група:
27.10. 2018 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч.
II. група:
27.10. 2018 г. от 14.00 ч. до 19.00 ч.

Телефон за контакт:  0889383821

 

 

гр. Благоевград

ул. Васил Левски №138, ет.3, зала 304

График за провеждане на Дейност 1

От 14 до 30 септември в делнични дни от 16:00 до 18:00 часа
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ
ДОГОВОР №BG05М9Ор001-1.023-0004-С01
М. ОКТОМВРИ 2018 Г.
БЛАГОЕВГРАД
1. Групови мотивационни мероприятия:
I. група:
13.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.
II. група:
14.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.
2. Индивидуални мотивационни сесии:
03.10.2018 г. – 08.10. 2018 г. :
03.10.2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
04.10.2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
05.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
06.10 2018 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч.
07.10 2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.
08.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
09.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
10.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
11.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.
12.10 2018 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч.

3. Групово професионално информиране:
I. група:
20.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.
II. група:
21.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.
4. Групово професионално ориентиране:
I. група:
27.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.
II. група:
28.10. 2018 г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Телефон за контакт:  0897820964