Дейности на проекта

Проект “Идеи в действие” ще се реализира в три основни дейности:

Дейност 1 Информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество има за цел да идентифицира подходящите кандидати за участие в проектните дейности, да анализира техните потребности и възможности, да мотивира участниците и фокусира вниманието им към фиксиране на цел за развитие на собствен бизнес.

При изпълнение на дейността участниците ще бъдат задълбочено анкетирани, ще преминат през групови и индивидуални мотивационни сесии и ще бъдат професионално информирани и ориентирани.

В резултат участниците които имат цели, ориентирани към свой собствен бизнес ще продължат в

Дейност 2 Обучение по предприемачество

В тази дейност участниците ще имат възможността да се включат в някои или всички 14 модула за обучение от 120 часа, като избират подходящите да тях. Модулите са:

 1. Вие като предприемач
 2. Бизнес идея
 3. Бизнес план
 4. Маркетинг
 5. Форми на търговска дейност
 6. Патенти и търговски марки
 7. Финансово планиране
 8. Капитал и видове източници
 9. Персонал
 10. Застраховка
 11. Предприемачество в условията на Европейския съюз
 12. Иновации в предприятието
 13. Подготовка на индивидуален бизнес план
 14. Стартиране на бизнеса

В резултат участниците ще придобият нови или надградят съществуващите знания за създаване на свой бизнес, ще избистрят идеята или идеите и ще се концентрират в стъпките по създаването на бъдещата империя.

Дейност 3 Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност-дейности за подкрепа

На този етап има една крачка до регистрирането на фирма. Няколко необходими консултации със счетоводител, финансист, юрист или адвокат ще доведат до попълването на Заявление за регистрация на фирма в Търговския регистър.

И най-важното

Ние сме тук за да Ви помагаме да преодолявате всичко, което се изпречи на трънливия път наречен СОБСТВЕН БИЗНЕС

СМЕЛО НАПРЕД!