Избери кога и как да се обучаваш

Времето, в забързаното ни ежедневие е безценно.

Ние ценим усилията на нашите курсисти да научат повече, правейки компромис, и избирайки обучението пред останалите задължения и забавления.

Затова Ви предлагаме да изберете удобно за Вас време, в което да се посветите изцяло на познанието.

Разгледайте и изберете най-подходящото време за учене:

Присъствени обучения.

Те се провеждат в зали на Центъра. За да проверите къде можете да се обучавате посетете……

Дневно сутрин: от 10:00 до 12:30  /три учебни часа по 45 минути и 15 минути почивка/

Провежда се три пъти седмично: Вторник, Сряда, Петък

Дневно следобед: от 14:00 до 16:30 /три учебни часа по 45 минути и 15 минути почивка/

Провежда се три пъти седмично: Понеделник, Сряда, Четвъртък

Съботно-неделно сутрин: от 10:00 до 13:30 /четири учебни часа по 5 минути и 30 минути почивка/

Съботно-неделно следобед: от 14:00 до 17:30/четири учебни часа по 5 минути и 30 минути почивка/

Съботно сутрин: от 10:00 до 13:30 /четири учебни часа по 5 минути и 30 минути почивка/

Съботно следобед: от 10:00 до 13:30 /четири учебни часа по 5 минути и 30 минути почивка/

Вечерно: от 18:30 до 21:30 /четири учебни часа по 40 минути и 20 минути почивка/

Провежда се два пъти седмично: Вторник, Четвъртък

Вечерно: от 19:00 до 21:00 /три учебни часа по 40 минути без почивка/

Провежда се три пъти седмично: Понеделник, Сряда, Четвъртък

 

Онлайн обучение: синхронно обучение с преподавател и виртуална бяла дъска

Провежда се във време, съобразено с индивидуалните възможности на участниците.

 

Комбинирано обучение.

Чрез него Вие успявате да се включите във Вашия курс дори когато сте далеч от мястото на провеждане. Това е възможност да присъствате на всяко занятие, дори и онлайн. Важно е да следвате графика на Вашия курс.

Подходящо е за хора, които често пътуват.