Френски език

Френският е романски език, който се е развил от галороманските диалекти, говорени в Северна Франция. Известно е, че от 3 век насам в Западна Европа нахлуват германски племена и някои от тях се установяват в Галия. За историята на френския език най-важни са франките, алеманите, бургундите и вестготите. Тези германско-говорещи групи са оказали дълбоко влияние върху говоримия латински език в техните региони, променяйки неговото произношение и синтаксис. Те също така въвеждат и нови думи. Спорно е до каква степен в съвременния френски се употребяват думи, произлизащи от германски езици - дали те са само 400 или 2 % от днешния френски. Голяма част от тях са думи или изрази, свързани със социалната структура на обществото или са военни термини. Името на самия език français идва от германското Frank (свободен човек).

Съвременните езиковеди разделят езиците, говорени в Средновековна Франция, на 3 географски групи. Двете основни групи са langue d'oïl и langue d'oc (окситански език), в третата е franco-provençal(френско-провансалски език), в която са представени характеристики, общи за другите 2 групи, но не принадлежащи към нито една от тях. Романската езикова група в Северна Франция е тази на langue d'oïl - езиците, които използват oïl (в съвременния френски oui) за „да”. Тези езици са повлияни от германския език, говорен от франкските нашественици. Впоследствие френският език се е развил или отlangue d'oïl, разпространен в района на Париж, или от стандартния административен език, основан върху общи характеристики, открити във всички langues d'oïl. Оïl произлиза от латинското hoc ille („това е”). Langue d'oc - езиците, които използват oc за „да”, е езикова група в Южна Франция и Северна Испания.

В съвременния френски се използват 2 думи за „да” - oui и si. Si се употребява при противоречие на отрицателни твърдения и при отговор на отрицателни въпроси, произлиза от латинското sic (“така”).

Курсовете по френски език се провеждат в нива А1, А2, В1, В2, С1, С2
В края на всяко завършено ниво в съответствие с Европейската езикова рамка, се полагат тестове.

Обучението по френски език за нива от А1 до В2 се провежда по системата Écho на издателство CLE International.

Нива С1 и С2 се изучават по Alter Ego на издателство hachette. И двете системи предлагат включени аудио материали, а в Écho е предвидено и видео обучение.

За записване в ниво, по-високо от А1 е необходимо да направите входящ тест, който е безплатен.

По време на обучението се правят текущи тестове за установяване знанията и уменията на курсистите.

Френският език освен че е езикът на любовта, шансоните, Париж и френското вино, той е силно разпространен в Европа, Канада и Северна Африка.