Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Posted on Posted in Uncategorized

БЕНЬО ЕНД ВА КОНСУЛТ ЕООД бе одобрена по по процедура Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-8488

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8488-C01

Бенефициент: БЕНЬО ЕНД ВА КОНСУЛТ ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.08.2020г.
Край: 20.11.2020г.

Проект  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по процедура Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на БЕНЬО ЕНД ВА ОНСУЛТ ЕООД

има за основна цел да бъдат преодолени липсата на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Дейностите в прокта включват:

  1. Разпространение на информация за донорите за финансиране и съфинансиране по проектните дейности на сайта на фирмата, в офиса на фирмата и върху документите на фирмата в периода на изпълнение на проектните дейности;
  2. Отпечатване  на плакат с информация за проекта и целта му и поставянето му на видно място;
  3. Разходване на средствата, получени по проекта целесъобразно, ефективно и ефикасно, за пориване на належащите разходи за наем, счетоводни услуги, хостинг услуги, интернет услуги, заплати, материали и консумативи и режийни разходи за времето на изпълнение на проекта и заплатени в периода на изпълнение на проекта;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *