Предстоящи професионални обучения

През март 2017 година стартират следните обучения:

в гр. София

за безработни лица, в дневна форма на обучение по следните професии:

“Продавач – консултант” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Сервитьор-барман” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Камериер” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Готвач” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Сътрудник в бизнес-услуги” – 300 учебни часа /2 месеца/;

за заети лица, във вечерна или дневна форма на обучение по следните професии:

“Оператор на компютър” – 300 учебни часа /4 месеца/;

в гр. Асеновград

за безработни лица, в дневна форма на обучение по професия:

“Шивач” – 300 учебни часа /2 месеца/;

в гр. Каварна

за безработни лица, в дневна форма на обучение по следните професии:

“Администратор” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Готвач” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Сервитьор-барман” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Камериер” – 300 учебни часа /2 месеца/;

в гр. Бургас

за безработни лица, в дневна форма на обучение по следните професии:

“Сервитьор-барман” – 300 учебни часа /2 месеца/;

в гр. Поморие

за безработни лица, в дневна форма на обучение по следните професии:

“Готвач” – 300 учебни часа /2 месеца/;

“Сервитьор-барман” – 300 учебни часа /2 месеца/;