Подпрограма Медиа

Подпрограмата Медиа  (програма Творческа Европа) подкрепя финансово филмовата и аудиовизуалната индустрия в Европейския съюз, в развитието, разпространението и популяризирането на тяхната работа. Тя помага да се стартират проекти с европейско измерение и подхранва нови технологии; дава възможност на европейските филмови и аудиовизуални произведения, включително игрални филми, телевизионни драми, документални и нови медии, да намерят пазари отвъд националните и европейските граници; финансира програми за обучение и развитие на филми.

 

Отворени схеми:

EACEA/07/2015: Подркепа за разпространение на европейски филми от други държави: Схема за "търговски представители"

EACEA/01/2016: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „търговски представители“

EACEA/09/2016: Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „автоматично подпомагане на киното“

 

 

Имате въпрос?