Обществена и гражданска инициативност

Гражданската активност измерваме с нивото на заинтересованост и инициативност на гражданите при обществените дела. Активно и развито гражданско общество е първи признак, с който се характеризира една развита демократична страна. Като граждани имаме право да изразяваме под различна форма своето недоволство, ако установим, че се извършва несправедливост, изневерява се на обществения интерес или има корупция. Хората се чувстват по-добре, когато са обвързани със собствената си съдба. Когато решения се вземат от анонимните “други”, човек загубва чувството за контрол - чувството за собствената си власт. Именно гражданското участие е начин да се установят връзки между групите в общността, така че те да се разбират по-добре помежду си и да развият взаимоотношения, насочени към решения от обща полза.
Елементите на гражданската активност са политическата култура и гражданския контрол.
За да си активен гражданин, предполага да имаш известна политическа култура. Тя е представена ценностите, нагласите, начините на поведение на участниците в обществения живот. Политолозите разбират под политическа култура – равнище на знанията и проявявания интерес от гражданите към политиката; отношението им; оценката им на политическите явления. Има три типа политическа култура: домашна, при която не се проявява никакъв интерес към политика; културата на подчинението на поданика - хората разбират значението на политиката, но остават изключително пасивни и  Културата на участие - гражданите проявяват активността си и в живота на местната общност и в този на държавата.