Умения за учене

Когато говорим за развиване на "умения за учене", следва да не забравяме, че крайната цел на обучението е да се даде възможност на възрастните да вземат най-доброто, което могат, от своето учене. Следва да добавим, че изграждането на „умения за учене” дава възможност на учащите да актуализират и усъвършенстват уменията си, така че да са в състояние отново да се върнат към ученето и своето развитие. Когато говорим за възрастните обучаеми в неравностойно положение, „уменията за учене” имат още по-амбициозна цел, а именно – трябва да е възможно да се научиш как да учиш. Така че "уменията за учене" са нещо повече от ключова компетентност, която ни помага в работата и живота - това всъщност означава път към ученето на възрастните, срещащи трудности в своето обучение!

Разглеждайки "уменията за учене" и основните умения за учене като тясно свързани, можем да твърдим, че предоставянето на всяко базово умение би следвало да има за цел не само подобряването на грамотността или математическите умения, но и да улеснява създаването на една по-широка концепция за учене. Бих искала това да се разглежда като процес, при който започваме с някой, който е далеч от обучението, а в края на обучението да имаме възрастен обучаем, който е изцяло ангажиран с ученето и преоткрива удоволствието и стойността от него. Процес, при който учащият е станал самостоятелен обучаем.