Отбор Консултанти

Управител:

Силвия Беньова

Програмен Организатор: 

Златка Ризова

Връзки с клиенти:

Михаил Тазев

Уеб-разработчик:

Александър Недялков