Ключови Компетентности

БЪДИ КОМПЕТЕНТЕН!

Можете да обогатите своите компетентности в една или повече от осемте ключови компетентности:

Български език

Езикови курсове

Математика

Дигитални умения

Умения за учене

Общество

Инициативност и предприемачество

Културни познания 

 

Как да се включите в обучение?

Направете консултация с нас на страницата ни за обратна връзка като можете да използвате телефона за връзка или оставите запитване чрез формата

 

 

Имате въпрос?