Италиански език

Историята на италианските говори е дълга и сложна, но съвременният книжовен език се оформя сравнително късно. Най-ранните писмени паметници на език, по-близък до италианските говори, а не на простонароден латински език, датират от втората половина на 10 век.

Това, което впоследствие ще се нарече италиански език, се оформя в творчеството на Данте Алигиери, които използва смесица от тоскански диалект и сицилиански говор в своята „Божествена Комедия“. Поради огромната популярност на творбата, нейният език постепенно се превръща в „lingua franca“ за населението на Апенинския полуостров.

Поради вековната политическата разпокъсаност на Апенинския полуостров местните говори и диалекти продължават да играят важна роля в съвременна Италия. Разликата между език и диалект е доста условна, но все пак за отделни езици се смятат неаполитанският, венецианският, сардинският, фриулийският, сицилианският.

Курсовете по италиански език се провеждат в нива А1, А2, В1, В2, С1, С2

Курс за начинаещи А1 с Progetto Italiano 1 

В процес на обучение ще научите основите на езика и неговата граматика, които ще Ви дадат възможност да осъществявате свободно комуникация на италиански на основно ниво. 

Второ ниво А2 с Progetto Italiano 1
Преминавайки през второ ниво на обучение ще придобиете знания за свободно водене на разговори на различни тематики. Комуникацията Ви ще се осъществява на по-високо ниво. Времената ще ползвате и сменяте като в детска игра. 

Напреднали В1 с Progetto Italiano 1
Курса за средно напреднали ще освободи Вашите възможности за свободно водене на разговори на всякаква тематика.

Напреднали В2 с Progetto Italiano 2
Този курс ще Ви осигури стъпка към съвършенството в езиковата комуникация на италиански. 

Напреднали С1 с Progetto Italiano 2
Този курс е за напреднали, които изучават тънкостите на езика.

Напреднали С2 с Progetto Italiano 2
Поздравяваме Ви, Вие смело можете да се наречете словесни италианци.