Често задавани въпроси:

Какви проекти са подходящи за моя бизнес?

Зависи от това, каква е сферата на Вашата дейност и какво искате да финансирате. Ако искате да подобрите човешките си ресурси, трябва да следите Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Ако искате да повишите конкурентоспособността си чрез инвестиране в нови дейности, материални и нематериални ресурси, то трябва да следите Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Ако искате да развивате селскостопански бизнес, то трябва да следите Програмата за развитие на селските райони. Ако пък искате да инвестирате в образование и обучение, то имате много възможности.

Каква е процедурата по кандидатстване?

Най-често тя е описана в насоките за кандидатстване или в документите, предназначени за работодатели. Ако искате да кандидатствате за финансиране по оперативните програми, то системата е универсална и тя се нарича ISUN. За да работите с нея трябва да имате регистрация, а за да кандидатствате с проект чрез системата ISUN, трябва да имате електронен подпис Има и изключения. За съжаление практиката показва, че няма нищо универсално, затова хората измислят нови и по-добри неща.

Къде да намеря точната информация в това море от консултантски фирми?

Попаднали сте на точното място, защото не е достатъчно да си наясно с активните схеми. Трябва много повече умелост и усет. Защо да изберете нас? Защото внимателно заедно с Вас ще намерим на-подходящата възможност и ще я реализираме.

Какво е компетентност?

Съвкупност от знания и умения, придобити по време на обучение, в ежедневния живот, в ежедневното общуване. Колкото повече знаете по дадена тема, толкова по-компетентни сте.

Какво е професия и специалност?

НКПД в България обобщава всички професии и длъжности на този етап. В следващия класификатора може да се обогати с още много. Само по една малка част от тях мога да се правят легитимни обучения с признат документ, а именно тези, които влизат в списъка на професиите за професионално образование и обучение към МОН.

Каква е разликата между степен на професионална квалификация и част от професия?

Ако продължителността на обучението по цяла професия е 960 учебни часа, то обучението по част от професия може да бъде 300 часа, в зависимост от това какво точно целите да научите. Освен това за обучение по цяла професия Ви се издава Свидетелство за професионална квалификация. Докато за обучение по част от професия ще получите удостоверение за професионално обучение.

 

Имате още въпроси?