За нас

Консултации, разработване и управление на проекти

Искате да научите повече. 

Искате да сте успешни. 

Искате да реализирате своите идеи.

Попитайте и ние ще Ви кажем как.

Нашите услуги включват обследване на възможностите, разработване и управление на европейски проекти.

Фокусът ще е върху отворени и предстоящи схеми за кандидатстване по всички оперативни програми, програми финансирани от държавния бюджет и Европа 2020.

 

 

Имате въпрос