КК 4 – Дигитална компетентност 

Дигитални компетентности 

  1. MS Office

  2. PhotoShop

  3. InDesign

  4. Dream Weaver

  5. Web Design 

Обученията се провеждат в рамките на 45 учебни часа, като са съобразени с конкретните желания на курсистите.

Провеждат се в присъствени, дистанционни или смесени форми.

Успешно завършилите получават сертификат.

Имате въпрос?