Английски език

Английският език принадлежи към западногерманските езици, принадлежащи към германската езикова група от индоевропейското езиково семейство.

За над 309 милиона души английският е роден език (данни от 2005). Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Но ако съберем броя на хората, за които английският е роден език, с тези, които го говорят без да им е роден език, то тогава английският е вероятно най-разпространеният език на света, но е възможно и да е след китайския или да са равни по брой говорещи. Хората, за които английският е втори език, са между 470 милиона и над милиард, според това колко добре знаят английски. Някои твърдят, че пропорцията между хората, които говорят английски като роден и тези, на които е втори език е 3 към 1.

Страните с най-голям брой на хора, за които английският е роден език са (в низходящ ред): Съединените Американски Щати(248 милиона), Великобритания(58 милиона), Канада(17,7 милиона),Австралия (15 милиона), Ирландия (3,8 милиона), ЮАР (3, 7 милиона) и Нова Зеландия (3, 5 милиона). В страни като Ямайка и Нигерия също има милиони такива хора. Индия пък определено води по брой хора, на които английския е втори език. Лингвистът професор Дейвид Кристал твърди, че в Индия има повече хора, които говорят или разбират английски, от всяка друга страна в света. След Индия е Китай.

Курсове по английски език се провеждат в следните нива:
А1- ELEMENTARY

А2- PRE-INTERMEDIATE

В1-INTERMEDIATE

В2-UPPER-INTERMEDIATE

C1-ADVANCED 

по системата Headway, която е сред най-предпочитаните за обучение по английски език. Тя съчетава балансирано уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение. Граматиката има основно място в езиковото преподаване и курсове по английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика.

По системата Headway Вие можете да усвоите и ежедневни изрази, които често се използват в говоримия английски език.