BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”

Posted on Posted in Uncategorized

Излезе списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“ по процедура за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, който можете да видите тук: file:///C:/Users/Office%201/Downloads/%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D0%A1%D0%94.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *