Проект “Идеи в действие” по процедура “Подкрепа за предприемачество”

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Изпълнението на дейностите по проект “Идеи в действие” по процедура BG05М9ОР001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” върви по график. През месец септември […]