Условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за предприемачество“.

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за предприемачество“.
Подробна информация за операцията можете да намерите тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *