Стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ по процедура на директно предоставяне BG05M2ОP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“

Posted on Posted in Uncategorized

Основната дейност, която ще се реализира чрез проекта на МОН е “Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап”.
След приключване на дейностите по ограмотяване на възрастни, същите ще могат да се включат в проект “Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване”, за който можете да намерите подробности тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *