Регионални програми за заетост

Posted on Posted in Uncategorized

Министерство на труда и социалната политика изпрати покана до председателите на комисиите за заетост към областните съвети за развитие, за подготовка и представяне на регионални програми за заетост. Всяка област може да представи само една програма, която да е съобразена с регионалните приоритети на областната стратегия за развитие, областните и общинските планове за развитие и да допринася за изпълнение на националните приоритети, определени в стратегическите документи.  Програмите, след одобрение от комисиите за заетост, се депозират в МТСП до 30.09.2016 г. Изпълнението на програмните дейности може да продължи до 31.03.017 г.

Повече информация можете да получите тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *