Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” / Специалност “Малък и среден бизес”

images (1)

Искате да сте виртуоз в малкия бизнес. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС.

Сътрудниците в малък и среден бизнес притежават опит  практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки.

Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което отново потвърждава нуждите от подготовката на този тип специалисти