Професия “Работник в озеленяването” / Специалност “Озеленяване и цветарство”

Human hand carrying plug plant in hand

Искате да сте виртуоз в озеленяването. За да станете трябва да научите повече от колкото предполага професията Озеленител.

Работник в озеленяването или Градинар е човек, който умее да поддържа свежестта в живота и да му придава енергия.

Обичате да се занимавате с растения, градинарство, ботаника, имате малка ботаническа градина у вас и искате да я направите по-голяма? Научете всичко, което искате да знаете в сферата  на Озеленяването и Градинарството.

Завършилите курса по „Работник в озеленяването“ придобиват способност за работа в озеленителните и градинарските

сфери.

Завършилите курса придобиват умения като:

>Да извършва агротехническа подготовка подготовка на площите за озеленяване;

>Да подготвят посадъчния и озеленителния материал;

>Да се грижат за засадената растителност;

>Да затревява и поддържа тревни площи;