Професия “Полиграф” специалност “Полиграфия”

Искате да сте виртуоз в полиграфията. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия ПОЛИГРАФ."

Професията на полиграфа е свързана с печата на различни продукции.

Печатна продукция не означава само книги и списания, но листовки, банери, визитки и други.

В процеса на печат се прилагат различни методи и материали.

Знанията на полиграфа включват всички процеси в печата като цяло.

Художествено-техническото оформление, изпълнението при производството на полиграфическата продукция се явява първи етап от това производство.

Следва полиграфическото изпълнение - етап който пряко рефлектира върху готовата продукция.

Опитния полиграфа е в състояние да подготви невероятно привлекателна продукция, като използва целия арсенал, правилно подбира параметрите - хартия, формат на изданието, видовете шрифт и орнаменти.