Професия “Организатор на туристическа агентска дейност” / Специалност “Организация на туризма и свободното време” / Специалност “Селски туризъм”

Организатор на туризма и свободното време е професия, изискваща познания в сферата на националния и световния туризъм. 

Социологическо събиране на информация и разглетуризъмждане на желани от клиентите дестинации за посещение, независимо от тяхното местоположение. Професията позволява натрупване на множество информация от световна география и познания в сферата на историческото и културно наследство на избраната дестинация.

Придобиват се квалификации като:

  • Работа с хора;
  • Разработване на маршрути и туристически анкетни карти;
  • Разработване на информация и работа в екип;
  • Изследване на желани дестинации за посещение от клиентите;