Професия “Организатор на спортни прояви и първенства” / Специалност “Организация на спортни прояви и първенства”

спорт

Организатор на спортни прояви и първенства е не лесна професия. Тя спада към направление ивент-мениджмънт или организиране на събития.

Това е професия с обществен характер. Изисква се повече информация, кореспонденция с хора на национално и световно ниво, влагане на средства необходими за осъществяването на ивента. Както във всяко нещо, така и тук си има забавна страна. Дори може да се каже, че като цяло, въпреки сложността на професията тя е забавна. Дейността, която изисква предполага множество запознанства, набор от информация свързана с работата и срещи с различни организатори и мениджъри. 

Придобиват се качества като:

  • Умения за разговаряне и запознанства с нови непознати  хора;
  • Набавяне на достатъчно информация, която да е полезна за проекта;
  • Способност за управление на проект;
  • Договаряне и обсъждане на възможности с клиенти;
  • Организаторска дейност;
  • Придобиване на информация от спортен мениджмънт;