Професия “Оператор на компютър” / Специалност “Текстообработване”

download (1)

Искате да сте виртуоз в компютрите. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия оператор на компютър.

Длъжността Оператор с компютри е свързана със задълбочени умения в сферата  на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи.

Приложение длъжността намира в:

  • Подготовка и оформяне на документи;
  • Работа с електронни таблици и база данни;
  • Изработка и представяне на презентации;
  • Делова кореспонденция;

 

Успешно завършилите обучението по професия „Оператор компютри“  могат да се реализират в областта компютърната техника и операторска дейност. Придобиват умения за задълбочена работа с компютърни програми, въвеждане на текстови документи и работа с клиенти.