Професия “Моделиер-технолог на облекло” / Специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Искате да станете виртуози в сферата на Облеклото. Трябва да научите повече от колкото предполагате. че изисква  модапрофесията Моделиер-технолог на облекло.

По време  на обучението, се получават знания за структурата и състава на платовете, научават се да различават и да подбират отделните видове материи за изработване на дадено изделие, в зависимост от свойствата и предназначението му. Придобива се опит в само-изработката на собствен дизайнерски стил на дрехи. 

Придобиват се качества като:

  • Умения за работа в екип
  • Умения за изграждане на собствен модел дрехи
  • Умения за работа с платове и необходими материали за създаване на облекло;
  • Умения в сферата на изобразителното изкуство и арт сферите;