Професия “Козметик” / Специалност “Козметика”


Искате да сте виртуоз - козметик. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия КОЗМЕТИК.

Всяка работа има своите тънкости.

Разбира се да си козметик също.