Професия “Камериер” / Специалност “Хотелиерство”

Искате да сте виртуоз - камериер. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия КАМЕРИЕР.

Защо е нужно обучението?

Обучението може да бъде направено по време на работа, чрез групови занимания или и двете. То трябва да обхваща основните правила, стандарти и изисквания за работа в хотел.

Запознаване с разположението на помещенията в хотела
Всяка камериерка, трябва да познава добре локацията на всички помещения в хотела, разположението на стаите, от какъв тип е всяка стая и с каква мебелировка разполага. Също така разпределението на коридорите, служебните асансьори, местонахождението на пералното помещение, складовете. Макар и да имат непряко отношение към тяхната работа, камериерките трябва да знаят къде е рецепцията, кухнята, ресторантите, фитнес център и всички останали помещения в хотела. Трябва да познават добре аварийните изходи.

Начин на поведение
Камериерките трябва да научат подходящите начини за взаимодействие и комуникация с гостите и да бъдат подготвени да отговорят на различни техни въпроси. Камериерките трябва да бъдат обучени как да влизат в стаите. Имайки в предвид, че те често ще навлизат в личното пространство на госта, от съществено значение са посланията, които ще изпращат чрез езика на тялото.