ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

Posted on Posted in Uncategorized

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Началната дата за кандидатстване по настоящата покана е 1 юни 2016 г.
Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *