ОП Добро управление предлага за обществено обсъждане процедура “Граждански контрол върху съдебната система”

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. 

Повече информация можете да намерите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *