ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Posted on Posted in Uncategorized

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА
Днес Агенция по заетостта официално публикува на страницата си прием на заявления за обучение на заети лица по процедурата:
http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx…
Електронно подаване на документите можете да извършвате в рамките на работното време на бюрата по труда.
Данните се попълват онлайн, но трябва предварително да имате запазен/и в компютъра си документ/и за образование и квалификация, които да прикачите. След като попълните коректно всички полета на заявката и прикачите документа за образование, можете да изпратите Вашето заявление.
Успех на кандидатите!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *