ИСКАТЕ УСПЕШЕН БИЗНЕС НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Posted on Posted in Uncategorized

ИСКАТЕ УСПЕШЕН БИЗНЕС

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирано групово обучение).

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност (индивидуални или групови консултации), в т.ч.:

  • консултации за рабработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
  • преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
  • консултации за подготовка и помощ за регистрация на стопанската дейност.

Подкрепа за развитие на вече регистрирано микропредприятие (индивидуални консултации):

  • менторство за развитие на бизнеса, консултации по маркетинг, създаване на бизнес контакти и договаряне;
  • подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието;
  • консултации за и помощ при кандидатстване за финансиране на дейността от наличните финансови ресурси;
  • счетоводни услуги, юридически услуи, услуги по управление на човешките ресурси.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *