Започни свой бизнес

Posted on Posted in Uncategorized

Министерството на труда и социалната политика ще стартира схема от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), по която ще се създаде мрежа от консултантски услуги в помощ на млади хора с идеи за развиване на собствени стартъп компании.

Със средствата ще се отпускат кредити с ниски лихви между 5000 и 50 000 лв., с които ще се подкрепятнай-малко 440 младежки предприятия. За новата схема научете повече: Подкрепа за предприемачество

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *