Допълнително финансиране по операция “Ново работно място”

Posted on Posted in Uncategorized

За успешно оценени проекти от първи и втори прием по процедура “Ново работно място” ще бъдат отпуснати допълнителни средства за финансиране в размер на  млн. лв., като с това ще се достигне изпълнение в размер на 58,6% на индикатор за включени лица на възраст от 30 до 54 години за 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *