Ваучери за заети лица

284-jpgОперацията ще предостави възможност на заети лица със средно и по-ниско образование да придобият нови знания или да разширят знанията и уменията си, като се включат в професионално обучение или обучение по ключови компетентности.

По операцията не са допустими лица, наети в структурата на администрацията на централно и местно нива.

Какво е новото?

Входящото образователно ниво за включване в обучения по ключови компетентности: “Общуване на чужди езици” и “Дигитална компетентност” е успешно завършено основно образование.

Всеки участник в обучение ще заплаща сума за самоучастие в собственото си обучение, за което обучаващата организация ще издава съответния разходен документ.

В операцията няма да се финансират дистанционни обучения.